Facer

O do Norte triplicou o número de peregrinos en dez anos, mentres que o Primitivo os septuplicó

O bum dos outros camiños en Lugo

04-04-2017

Falando en termos futbolísticos, o Camiño Francés é un equipo de galácticos mentres os outros se moven no grupo dos modestos ou da zona media: as estatísticas avalan como indiscutible número uno en canto ao número de peregrinos ao que entra en Lugo por Ou Cebreiro. Con todo, os outros itinerarios, nunha escala máis modesta, seguen unha clarísima tendencia á alza: comparando as estatísticas de peregrinos do ano pasado coas de dez anos atrás, obsérvase que o número de peregrinos do Camiño Norte, que deixa atrás Asturias salvando o Eo, triplicouse e que no Primitivo, que entra na provincia de Lugo pola Fonsagrada, multiplicouse por sete.

O bum dos outros camiños en Lugo

Analizando os datos do 2016, polo Camiño Norte pasaron 17.289 peregrinos (6,22% do total), e polo Primitivo, 12.089 (4,35%). No 2006, polo Camiño Norte pasaron 5.193 (5,13%), e polo Primitivo, 1.816 (1,80%). A evolución deses dez anos, baseada en datos tomados da Oficina de Acollida ao Peregrino do Arcebispado de Santiago, mostra ademais que o Camiño Norte segue sendo o terceiro -o segundo era e é o Portugués- e que o Primitivo non só gañou en peregrinos senón que ademais escalou un posto: no 2006 era o quinto, por detrás da Vía da Prata, e o ano pasado foi cuarto.

O crecemento deses camiños é tal que mesmo se moven nos niveis do último Ano Santo ou os superan: no 2010, polo do Norte pasou unha cifra practicamente similar (17.663 peregrinos, que representaron o 6,48%), en tanto que o Primitivo foi percorrido por 8.043 (2,95%).O aumento do número de peregrinos, con todo, non evitou que nos últimos anos xurdisen polémicas, relacionadas co trazado ou coa súa conservación.

O Camiño Norte, tras deixar Asturias, chega a Ribadeo ou a Abres (Trabada); as dúas variantes confluían en Vilanova de Lourenzá e agora únense en Mondoñedo, de onde sobe a Abadín., aínda que tras introducirse un trazado máis ao noroeste. Tamén se introduciu unha variante na confluencia co Francés: antes xuntábanse en Arzúa, e agora recoñécese un ramal que chega a Lavacolla por Boimorto e O Pino.

En canto á conservación, alzáronse voces que criticaban traballos realizados no Primitivo entre A Fonsagrada e Lugo, de igual modo que o paso da ruta pola cidade amurallada, sobre todo na entrada, mereceu críticas que censuraban desatención. Con todo, o prestixio e o recoñecemento oficial son indubidables: desde xullo do 2015, por decisión da Unesco, os dous gozan, como o Francés, da consideración de Patrimonio da Humanidade.

Compartir: